rajavithi logo

เฉพาะผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

เฉพาะผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

ชนิดวัคซีนที่สามารถจองได้ : Pfizer (ไฟเซอร์)


ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ