เฉพาะ 50 ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรค(มีใบรับรองแพทย์ยืนยันโรค) ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และ บุคลากรทางการแพทย์
โปรแกรมลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลราชวิถี

เฉพาะ 50 ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรค(มีใบรับรองแพทย์ยืนยันโรค) ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และ บุคลากรทางการแพทย์
โปรแกรมลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีนโควิด 19
โรงพยาบาลราชวิถี

(เฉพาะ 50 ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรค(มีใบรับรองแพทย์ยืนยันโรค) ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตน
การลงทะเบียนเป็นการจองลำดับคิวไว้ เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรร วัคซีน จะเรียกผู้ที่ลงทะเบียนไว้ เข้ามาฉีด ด้วย SMS ตามลำดับคิว